Od 2014 roku Klub Doga Niemieckiego w Polsce wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Doga Niemieckiego w Polsce wydaje nową edycję Almanachu Rasy. 

Numer I - czerwiec 2014

W numerze znalazły się:

 • Wyniki Rankingu Klubu Doga;
 • Artykuł dr Katarzyny Fiszdon, pt. Dogi i choroby genetyczne - dysplazja stawów biodrowych.
 • Lista Mł. i dorosłych Championów Polski;
 • Aktualny spis Reproduktorów i Hodowli;
 • Fotorelacje z wystaw: Światowej w Budapeszcie (Hu), Europejskiej w Genevie (Ch)
 • Reklamy Dogów i Hodowli z całej Europy. Koszt egzemplarza: 20 zł / 5 Euro

Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Doga Niemieckiego w Polsce
Druk:
Quattro Printing

Numer II - lipiec 2015

W numerze znalazły się:

 • Wyniki Rankingu Klubu Doga;
 • Wywiad z dr Robertem Marczakiem, specjalistą do spraw rozrodowych.
 • Aktualny spis Reproduktorów i Hodowli;
 • Fotorelacje z wystaw: XXVII Klubu Doga Niemieckiego w Polsce, Europejskiej w Brnie (Cz), EuDDC w Molenhoek (Nl)
 • Reklamy Dogów i Hodowli z całej Europy. 

Koszt egzemplarza: 40 zł / 10 Euro

Wydawca:
Stowarzyszenie Przyjaciół Doga Niemieckiego w Polsce
Druk:
Quattro Printing